St. Runn

Janne och Ove efter röjning vid St. Runn

Grillpaus vid vinterfiskepremiären 2019

Fiskelycka i Kroktjärn med tips om vilken fluga som kan användas. Foto Ove Högel