Kroktjärn


Ljusne Flugfiskeklubb


Janne K, Pertti, Conny och Veikko har kopplat gammelbryggan (2019)

Janne klyver ved (2019)

Conny och Janne travar ved (2019)

Pertti, Veikko och Janne K. drar upp gammelbryggan vid grillplatsen (2019)


Nyrenoverad brygga.

28 sept.-19

Malte och Tomas i arbete med bryggrenovering -19

Ett par stämmningsbilder en härlig sommardag.

Fiskelycka i Kroktjärn med tips om vilken fluga som kan användas. Foto Ove Högel