Stadgar


Ljusne Flugfiskeklubb

Ett par stämmningsbilder en härlig sommardag.

Fiskelycka i Kroktjärn med tips om vilken fluga som kan användas. Foto Ove Högel